Orgonit malzemeleri

Orgonit malzemeleri

Orgonit malzemeleri nelerdir?

Orgonit malzemeleri  reçine, kuvars kristali ve metallerden oluşur.

Orgonit metal talaşları, kristal kuvar ve reçine olmak üzere üç ana unsurdan oluşur.

Orgoniti oluşturan ana unsurlar doğru bir şekilde ve doğru oranda kullanılarak imal edilirse ancak enerji üretebilir. Doğru kullanım oranlarına göre bir araya getirilmesi ile orgon enerjisi ortaya çıkar.

Orgonit malzemeleri Doğal kristal, Kuvars kristali

Doğal kristal Orgonit için temel birimlerinden biridir. Kuvars kristali başta olmak üzere saf mineraller kullanılır. Kuvars kristali, Reçine içerisinde sıkıştığında baskı altında olduğu için daimi olarak enerji üretir. Piezo elektrik enerjisi üretir. Daimi olarak pozitif enerji üretir. Bakır sargılı kuvars ise plazma enerjisi üretir Etrafındaki bakırın ürettiği plazma enerjisi kristal kuvarsı destekler. Daimi olarak pozitif enerji ve piezoelektrik üretir.

Metal talaşı

Metal talaşı orgonit üretmenin temel birimlerinden biridir. Bakır sargılar kend içinde çok enerji devinimi sağlar. Nanolanmış bakır sarmallar ise daha yüksek oranda enerji üretirler.

Metal talaşlarıEpoksi reçine içerisinde kullanılan her bir metal talaşı reçine ile sarmalandığında etrafta bulunan elektromanyetik dalga radyasyon ve negatif enerjileri bünyesine çeker. Çektiği enerjiyi negatif iyon haline dönüştürür. Tekrar ortama yayar. Orgonit negatif enerjiyi çekiyor, dönüştürüyor ve pozitif enerji olarak çekiyor.

Epoxi Reçine zararlı mı? Orgonit zararlı mi?

Tüm diğer orgonit unsurlarını bir arada tutmaya yarar. Solventsiz reçine sağlık açısından bir tehlike değildir.  Reçine büzüştükçe kristali daima sıkıştırır ve kristalden daha yoğun oranda enerji açığa çıkar. Sert olması ve hatta ki çok sert olması nedeni ile dışsal formlara daha alıcıdır.

Epoksi reçine ne kadar güvenlidir?

Epoksi reçine sertleştikten sonra toksik olmayan organik bir bileşiktir.

Orgonitin yapılış sürecinde akışkan ve sıvı haldedir. Orgonit hale gelip tamamen kuruduktan sonra sağlık açısından bir risk teşkil etmez.  Orgonit imal edildiğinde akışkan haldeki reçine kuruma sürecindeyken sertleşir. Çok sert bir madde haline gelir. Bu süreçte ise toksik olmayan organik bir bileşik haline gelir.

Reçinenin büyük bir işlevi vardır; Kuvars kristalini baskı altında tutar. Metalleri baskılar. Tümünü bir arada tutar ve sert olması dışsal her etkiye açık ve titreşimleri geçirgen hale getirerek sürekli enerji akışına neden olur.

Başa dön